BAF

1

De BAF voor is %

Beste klant,

Gezien de opeenvolgende fluctuaties in dieselprijs, en het ontbreken van tekenen dat er een prijsstabiliteit terugkeert, heeft MATTHEEUWS ERIC TRANSPORT NV besloten een BAF clausule te implementeren bij het leveren van transportdiensten vanaf de eerste van elke maand.

Een tabel zal het niveau van de toegepaste BAF aanduiden, gebaseerd op de gemiddelde prijs van de diesel zal we die vinden op www.cnr.fr van de vorige maand. ( taalkeuze Frans of Engels)
http://www.cnr.fr/Indices-Statistiques/Longue-distance-40T#haut
Klik op de maand 11/12 om de basis 100 te bekomen.

In Juli stond de diesel aan -19.7 %
Dus, de BAF voor September is 0.1 %
In Augustus stond de diesel aan -22.83 %
Dus, de BAF voor Oktober is -0.9 %
In September stond de diesel aan -23.24 %
Dus, de BAF voor November is -1.0 %
In Oktober stond de diesel aan -23.83 %
Dus, de BAF voor December is -1.2 %

Het is onze bedoeling deze BAF maandelijks te herzien, en de klanten te informeren via email en op de nieuwsbladzijde van onze website www.mattheeuws.eu.

Na Januari 2013 zal de formule "% verandering in prijs van diesel maal % van aandeel van diesel in de totale kost" gecorrigeerd worden met het juiste % aandeel van diesel in totale kost voor 2013. Tot nu toe werd het aandeel van 2010, nl 26.3% gebruikt.

1 Januari 2013 is het aandeel van diesel in de totale kost 28.5 % (www.cnr.fr). De rekening voor December wordt : 5.6% tot 31/12/12 + (-23.83 % * 28.5 % = -6.8 %) = -1.2 %

Dus, de BAF voor December is -1.2 %.

Dank u voor uw begrip.

Vriendelijke groeten,

Eric Mattheeuws